Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - Psykologi

016 - Ledarskapsskolan del 4 - F.I.R.O. modellen och Lydnadskultur kontra Ansvarskultur

July 5, 2020

Ledarskapsskolan del 4 går igenom Will Schutzs Firo modell (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation). Vad händer när en grupp sätts ihop? Vilka faser går man igenom och framför allt hur tar man sig igenom dessa faser? Att läsa av klimatet i en grupp är enormt viktigt för att nå framgång och arbeta sig igenom de konflikter som dyker upp, att ha koll på Lydnadskultur och Ansvarskultur kan vara ett bra hjälpmedel för att nå framgång.

Introlåt - The WTF Singalong - Melody Sheep

Podbean App

Play this podcast on Podbean App